Studio Keramik

Åsa Fällgren 

Blomkrukor i svart lera med fat med en relief i form av maskros. 

Vita höga vaser med dekor i kobolt. Ett stort fat målat med kobolt. 

Maskrosen är symbolisk för mig. 

Den visar på en styrka. Det går inte att trycka ner den, den växer 

till och med genom asfalt. Fröna står för frihet och längtan efter 

något nytt, nya drömmar. Därför har jag valt att använda mig av 

den som motiv till några av mina krukor.